Binnen Hands Up wordt een systeem gehanteerd waarbij de jaarlijkse contributie wordt opgebouwd uit 3 componenten:

 1. Verenigingscontributie
  Dit deel van de contributie geldt voor alle leden
 2. Bondscontributie
  Dit deel van de contributie geldt voor alle competitiespelende leden
 3. Bijdrage tweede training
  Deze bijdrage geldt alleen voor leden die twee maal per week trainen

De contributiebedragen worden jaarlijks geïndexeerd op basis van het consumentenprijsindexcijfer.

Verenigingscontributie

De verenigingscontributie is het basisdeel van de contributie en is leeftijdsafhankelijk. Voor het bepalen van de leeftijd wordt jaarlijks als peildatum 1 oktober aangehouden.

Voor seizoen 2015/2016 bedraagt de verenigingscontributie:

leeftijd op 1 oktoberbedrag
t/m 11 jaar € 56,-
12 t/m 17 jaar € 87,-
18 t/m 20 jaar € 117,-
21 jaar en ouder € 138,-
verenigingsleden * € 32,75

* verenigingsleden zijn leden die niet deelnemen aan trainingen

Gezinnen met 3 of meer gezinsleden op hetzelfde adres komen in aanmerking voor gezinskorting op de verenigingscontributie. De 2 meest betalende leden krijgen geen korting; het 3e, 4e en 5e lid krijgt respectievelijk 50%, 75% en 100% korting.

De verenigingscontributie wordt jaarlijks geïndexeerd.

Bondscontributie

De verschuldigde bondscontributie wordt bepaald aan de hand van het competitieniveau van het team waarin het lid staat ingeschreven.

Voor seizoen 2015/2016 bedraagt de bondscontributie:

competitieniveaubedrag
Tweede Divisie € 175,-
Derde Divisie / Promotieklasse € 155,-
1e klasse t/m 4e klasse € 115,-
A-jeugd, B-jeugd, C-jeugd € 75,-
Mini circulatie niveau 1 t/m 6 € 45,-
Recreantencompetities € 55,-

De bondscontributie wordt jaarlijks bepaald op basis van de hoogte van de afdrachten aan de Nederlandse Volleybalbond.

Tweede training

Voor spelers die wekelijks deelnemen aan een tweede training wordt een aparte bijdrage gevraagd, welke afhankelijk is van de leeftijd van de speler op 1 oktober.

Voor seizoen 2015/2016 bedraagt de bijdrage voor de tweede training:

leeftijd op 1 oktoberbedrag
t/m 11 jaar € 33,25
12 t/m 17 jaar € 48,50
18 jaar en ouder € 78,75

De bijdrage voor de tweede training wordt jaarlijks geïndexeerd.

Hands Up biedt de mogelijkheid om een gedeelte (max. 50%) van de kosten voor deelname aan de trainingen van het Regionaal Talent Centrum en/of de regiotrainingen voor haar rekening te nemen. Hiervoor is per seizoen een bedrag van € 500,- beschikbaar voor het totaal aan deelnemers.

Contributie-inning

De contributie wordt via automatische incasso geïnd. De incasso vindt plaats in drie termijnen:

 • oktober (bondscontributie)
 • februari (verenigingscontributie)
 • april (bijdrage tweede training)

U ontvangt altijd vooraf een e-mail met daarin het bedrag dat zal worden afgeschreven. Indien nodig kan altijd een betalingsregeling getroffen worden. Neem hiervoor contact op met de penningmeester.