Beste leden van Hands-Up,

Een maand geleden vond de Algemene Ledenvergadering plaats in de Gouden Leeuw te Berlicum. Het bestuur was blij met de opkomst en de inbreng van de leden, bedankt hiervoor! Er is veel besproken en dit kunnen jullie teruglezen in de notulen. Deze zijn te vinden op de website via de link 'Organisatie' onder de kop 'Vereniging'.

Tijdens de ALV is de begroting goedgekeurd. Het beleidsplan en het jaarplan zijn ook vastgesteld. Het beleidsplan is te vinden op de website via de link 'Toekomst' onder de kop 'Vereniging' en het jaarplan bij de sectie 'Bestuur' onder 'Organisatie'.

Tijdens de ALV bleek dat verschillende commissies leden zoeken. Ook daarna werden bij het Bestuur nog vacatures kenbaar gemaakt. Dus wil je graag iets doen voor de club en lijkt het je leuk om bij één van onderstaande commissies te zitten, neem daar dan contact mee op!

  • BalkumBeach-commissie
  • Technische Commissie
  • Sponsorcommissie
  • PR-commissie

Ook het Bestuur is op zoek naar aanvulling. Bjinse wil namelijk stoppen als penningmeester, dus zijn we op zoek naar iemand die dit van hem over kan nemen. Daarnaast zoeken we nog een lid voor de kascontrolecommissie. Sophie Hensels blijft daar nog een jaar in, wie wil haar vergezellen?

Tijdens de ALV is er ook een besluit genomen over de wedstrijdkleding. De kledingcommissie heeft het volgende voorstel gedaan: “De wedstrijdshirts (en broekjes) schrijven we in 3 jaar af. De huur brengen we in rekening en dat is €10,- per lid per seizoen. De shirts blijven dus in het beheer van de club. Het is niet geheel kostendekkend.” Dit voorstel is unaniem aangenomen.

Voor het uitgebreide verslag, kun je de notulen lezen.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Sanne Pijnenburg (secretaris)