Eerste mijlpaal Sponsorkliks

Yes!
We zijn ruim door de magische grens van 500,- euro heen met Sponsorkliks.
Dit is zeker een mooi bedrag maar wij denken dat dit bedrag nog zeker kan oplopen!
Dus bestel al je online aankopen via Sponsorkliks en sponsor daarmee Hands-up.
Bekijk de filmpjes over Sponsorkliks op onze facebook voor meer informatie!

Bestel jij al via Sponsorkliks?

Reactie (1) Hits: 999

Terug van weggeweest

Afgelopen zaterdag was het ein-de-lijk weer zover, de competitie ging weer beginnen! Deze competitiestart was voor Heren 1 nog veel specialer dan de start van voorgaande jaren. Heren 1 van Hands-up mocht namelijk na een afwezigheid van maar liefst vijf jaar weer aantreden in de tweede divisie. Na wekenlang voorbereiden met niet altijd goede resultaten en waarbij het volleybal ook niet altijd even goed te noemen was, mochten we starten tegen Volley Zuid uit Rotterdam. Dit team speelt al jarenlang in de tweede divisie terwijl bij ons maar een aantal heren eerder in de tweede divisie mochten schitteren.

Thomas, Tomas, Roel, Nick, Max, Jasper en Rik mochten bij de seizoenstart proberen de eerste punten van het seizoen binnen te slepen. Voorafgaand aan de wedstrijd wisten we totaal niet wat we konden verwachten. We wilden het de tegenstanders het zo lastig mogelijk maken en proberen de schade beperkt te houden. Eerlijk gezegd hadden veel heren voor een 3-2 verlies getekend. Hoe dan ook zou het een fijne dag worden, want we mochten sowieso samen douchen na afloop van de wedstrijd... De start was nog een beetje onwennig maar halverwege de eerste set bleek dat we zeker niet onder deden voor de gasten uit Rotterdam. Er kwam meer lef in het spel van de Balkumse heren en met een goede blokkering en een afwisselende service werd het voor de gasten lastiger en lastiger. Hands up kwam zelfs op een mooie voorsprong. Deze voorsprong werd door het stel koele kikkers goed verdedigd en uiteindelijk zelfs behouden. (25-19)Bam! De eerste set pakken ze niet meer af tenzij ze bij Tebbes een dopingcontrole houden en een of ander paardenmiddeltje vinden. Maar goed 1-0 voor en dat met zeer verzorgd spel. Dat biedt in ieder geval perspectief! De twee volgende sets verliepen volgends hetzelfde patroon. In het begin ontliepen de beide teams elkaar niet veel maar als het spannend werd konden de Rotterdammers niet meer volgen. Heren 1 kon vaak nog een keer versnellen aan de hand van goed verdelende Thomas.

Een moment om niet snel te vergeten is het iets uitgestelde debuut van Mighty Mike. Toen de coachende Rogier naar de bank keek om hem te laten debuteren was Mike de bidons aan het vullen, naar onze mening een van de belangrijkste taken binnen het team. Toen Mike in de wc hoorde dat hij snel naar de zaal moest gaan omdat hij mocht debuteren reageerde hij volgens de overlevering met de volgende woorden: “ Wá zegde geij?’’ Verloren zoon Gerben is ook weer terug van weggeweest, hij kwam er ook in de derde set in. De tweede en de derde set werden gewonnen met overtuigende cijfers (25-17 en 25-19). In de vierde set begonnen de mannen slordig. Volley Zuid kwam maar liefst zes punten voor te staan. Mede door goed te serveren en te blokkeren vochten de mannen zich terug en gingen over in de zesde versnelling. Het geloof was bij de Rotterdammers ver te zoeken waarna Heren 1 ook deze set nog ruim kon winnen. (25-19)

Ondanks dat de verwachtingen vooraf niet erg hoog lagen konden de mannen zich positief tonen aan de tweede divisie. Met een hele mooie 4-0 overwinning is het seizoen meer dan goed begonnen. We hopen dit volgende week door te zetten in en tegen Roosendaal.

Reactie (0) Hits: 783

Spelregelwijzigingen m.i.v. seizoen 2016/2017

Vanaf de start van seizoen 2016/2017 voert de Nevobo een flink aantal spelregelwijzigingen door in alle volleybalcompetities, m.u.v. de Eredivisie. Deze spelregelwijzigingen zijn met name bedoeld om de voor lagere niveau's zinloze regels te schrappen en hiermee het spelplezier te vergroten. De spelregelwijzigingen zijn tot stand gekomen na beoordeling van een groot aantal voorstellen die door spelers en coaches zijn aangedragen bij de Nevobo.

Voor de wedstrijd

 • Er wordt niet meer getost. De aanvoerder van het uitspelend team heeft de eerste keuze (opslag of veld). Bij een eventuele 5e set heeft de aanvoerder van het thuisspelende team het recht om als eerste te kiezen.
 • Tijdens het inspelen aan het net mogen de inspeelshirts aanblijven. Sinds afgelopen seizoen was het verplicht om met de wedstrijdshirts in te spelen aan het net. Nu is de keuze aan het team zelf.

Randgebeuren

Alle regeltjes rondom het veld vormen misschien wel de grootste ergernis van coaches (en spelers). Daarom wordt op dit gebied ook e.e.a. aangepast.

 • Dat de waterflesjes op of achter de bank neergezet moeten worden, is afgeschaft. Wel zal de scheidsrechter steeds in het oog houden wat in het kader van de veiligheid van spelers wel of niet toegestaan is.
 • Mini’s betrekken bij het eerste team is van grote promotionele waarde. In de huidige regels mocht er maar één mini bij het team aanwezig zijn (op de bank en serveren). Vanaf komend seizoen mogen dit twee mini's zijn.
 • De coach, assistenten en verzorgers hebben geen vaste plaatsen meer op de bank. Ze mogen overal zitten en zelfs staan. Voor de bank, in de warming-up ruimte van de wisselspelers, et cetera. Wel blijft gelden dat alleen de coach langs het veld mag lopen. Ook wisselspelers hoeven niet meer op de bank te zitten; zij mogen ook voor de bank staan.

Arbitrage

 • Alleen als er een 2e scheidsrechter bij de wedstrijd aanwezig is, is de coach verplicht opstellingsbriefjes te gebruiken.
 • Vanaf de 1e klasse en lager is de scheidsrechter niet meer verplicht om na elke rally alle tekens te geven: het speelveld aanwijzen van het team dat de volgende service uitvoert is voldoende. Aanvoerders mogen vragen om uitleg, waarna het teken (als uitleg) alsnog kan worden gegeven.

Service + schermen

 • Op lagere niveaus is er regelmatig spraken van net iets te weinig ruimte achter het speelveld. Was de ruimte minder dan twee meter, dan moest een hulplijn in het veld worden geplakt. Nu hoeft dat niet meer: je mag met één voet in het veld serveren. Ook bij een sprongservice mag de afzetvoet dus in het veld worden gezet.
 • Schermen bij de service is een grote ergernis en wordt veelal gezien als onsportief gedrag. Vanaf komend seizoen mag de serveerder dan ook niet meer met opzet aan het zicht van de passers onttrokken worden. Spelers van het serverende team moeten tenminste een armlengte van elkaar af staan en achterspelers mogen niet in de ‘vrij zicht’-ruimte van de voorspelers gaan staan. De balbaan is niet meer van belang bij het beoordelen van het scherm.

Voetfouten

 • Het raken van het veld van de tegenstander in een actie met de bal wordt komend seizoen afgefloten. Dat geldt niet alleen voor de voet, maar voor alle lichaamsdelen. Daarentegen is het niet fout om het veld van de tegenstander te raken als er geen bal bij betrokken is en het niet hinderlijk is voor de tegenstander. De beoordeling of de bal erbij betrokken is, wordt gelijk gesteld aan de beoordeling van netfouten; ook het aanraken van het net wordt alleen afgefloten in een actie waarbij de bal betrokken is. Het raken van de middenlijn is wel toegestaan.

Bal terughalen uit de vrije zone

 • Zodra de bal buiten de antennes het net passeert, is de bal uit, ook wanneer dit na het eerste balcontact geweest is. De bal terughalen uit de vrije zone van de tegenstander (buiten de antennes om) is dus niet meer toegestaan. Uitzondering: in de Topdivisie geldt deze nieuwe regel niet. Daar mag deze bal dus nog teruggehaald worden uit de vrije zone. Dit omdat er bij de wedstrijden in de Topdivisie altijd boarding en daardoor voldoende vrije ruimte is.

Wedstrijdonderbrekingen

 • Een time-out (TO) duurt maximaal 30 seconden. Dit betekent dat wanneer het aanvragende team én de officials binnen deze halve minuut weer klaar zijn om verder te spelen, de wedstrijd wordt vervolgd.
 • Tijdens de Time-out mag het hele veld gebruikt worden: teams hoeven dus niet meer in het geheel buiten het veld te staan. Wisselspelers mogen ook in het veld warm lopen, maar het gebruik van een bal tijdens de Time-out is (nog steeds) niet toegestaan. Uiteraard moet wel worden gezorgd dat er geen natte plekken door de drinkflesjes achterblijven op het veld.
 • Na het laatste fluitsignaal van een set hoeven teams niet meer via de achterlijn naar de andere speelhelft lopen. Wel dienen zij om de netpaal heen lopen; onder het net doorlopen is niet toegestaan.
 • Tijdens de pauze tussen de sets mogen de wisselspelers inspelen in het veld, mits dit niet hinderlijk is voor de moppers en/of het entertainment. De pauze tussen sets duurt maximaal drie minuten. Direct daarna staan beide teams én officials weer klaar voor het vervolg van de wedstrijd.

Wissels

 • Ongeacht het aantal wisselspelers heeft ieder team altijd recht op zes wissels per set. Een wisselspeler mag meerdere keren (maximaal drie keer) gewisseld worden voor een veldspeler. De veldspeler moet wel weer terugkeren in het veld voor de wisselspeler die hem vervangen heeft.
  Voorbeeld: wisselspeler nummer 3 gaat het veld in voor nummer 5. Nummer 5 kan alleen terug gewisseld worden voor nummer 3. Wisselspeler 3 mag vervolgens (na tenminste één voltooide rally) weer voor een andere of dezelfde veldspeler gewisseld worden. Ook mag één van de andere wisselspelers voor nummer 5 ingebracht worden. Uitzondering: Voor de A-, B- en C-jeugdklassen gaat deze regel niet gelden. Daarvoor blijft de huidige wisselregel van toepassing. De reden hiervoor is dat het veel voorkomt dat er een aantal goede serveerders is, waardoor de wedstrijd minder leuk zou kunnen worden. De Hoofd- en Topklassen in de jeugd spelen wél met de nieuwe regels omtrent het wisselen.

Libero

 • De wisselzone van de libero wordt vrijgegeven, daarvoor mag nu de gehele achterlijn en zijlijn gebruikt worden. Voorwaarde is wel dat de scheidsrechters en teller(s) de wissel goed kunnen zien.
 • Een libero mag uitsluitend veldspeler worden (en een ander shirt aantrekken) als het team onvolledig verklaard zou worden door blessure(s).
  Voorbeeld: een team start met zes spelers en één libero. Eén van de veldspelers raakt geblesseerd en kan niet verder spelen. Op dat moment mag de libero veldspeler worden, zodat er met zes spelers doorgespeeld kan worden.
 • Niet echt een wijziging van de (spel)regels, maar wel een verduidelijking: Een aanvaller mag een bal die door de libero vanuit de voorzone bovenhands is gespeeld niet aanvallen als de bal in zijn geheel nog boven de netrand is. De vraag in deze situatie is altijd: wat telt als bovenhandse bal? De onderstaande voorbeelden worden niet beoordeeld als bovenhandse bal:
  2016 05 29 technieken liberoregel

Tot slot

De bovenstaande wijzigingen betreffen alleen de spelregels. De Bondsraad van de Nevobo neemt eind juni nog een aantal besluiten over voorgestelde reglementswijzigingen met het oog op het verhogen van het spelplezier. In het geval de voorgestelde wijzigingen worden doorgevoerd, worden deze wijzigingen uiteraard zo snel mogelijk gepubliceerd. Heb je vragen of wil je meer informatie, mail dan naar .

Reactie (0) Hits: 968

In Memoriam: Adriëtte Vink

In Memoriam

2016 05 06 adriette

Adriëtte Vink - Wijgergangs

1963 - 2016

 

Tot ons grote verdriet ontvingen wij het bericht dat Adriëtte Vink, erelid van V.C. Hands-Up, afgelopen dinsdag op 52-jarige leeftijd is overleden. Als lid en vrijwilliger van het eerste uur was Adriëtte Hands-Upper in hart en nieren. Haar grote betrokkenheid bij de jeugd van Hands-Up en haar bestuursrol maakten haar tot een van de eerste ereleden van onze vereniging. Niet alleen in de jeugdcommissie maar later ook in de Balkum Beach commissie was Adriëtte betrokken, altijd aanwezig en een beeldbepalende persoonlijkheid. Dat was zij ook als sponsor van de vereniging, maar vooral ook als moeder en supporter in de periode dat David de jeugdopleiding doorliep en in Heren 1 schitterde.

Het nieuws dat Adriëtte ziek was en niet meer beter zou worden, heeft de vereniging diep geraakt. Met het overlijden van Adriëtte verliest Hands-Up een van de grondleggers van haar sfeer en cultuur. Haar oprechte betrokkenheid en gulle lach zullen gemist worden. We zijn Adriëtte zeer dankbaar voor hetgeen zij voor Hands-Up gedaan heeft. Wij wensen René, David en Bob en hun familie veel kracht en sterkte toe om dit grote verlies te kunnen dragen.

Reactie (0) Hits: 1025

Promotie…

30-04-2016
Hands Up H1 - Kraftwell H1
set 1 19 - 25 2 - 3
set 2 25 - 23
set 3 22 - 25
set 4 25 - 10
set 5 12 - 15

Eindelijk was het dan zo ver. Na weken, zo niet maanden in spanning te hebben gezeten was het moment daar. Heren 1 mocht opdraven in eigen huis voor een promotiewedstrijd. De tegenstander was Kraftwell Symmachia uit Roosendaal. Voorafgaand aan de wedstrijd werd er volop gespeculeerd over de kansen van het eerste herenteam. De verwachtingen waren hoog gespannen en de mannen hadden er vooral heel veel zin in. Na gezamenlijk te hebben gegeten konden de mannen beginnen met de laatste voorbereidingen. Dit gebeurde zonder Tebbes want die was aan het genieten van een heerlijk zonnetje in een land hier ver vandaan. Doordat Nick te gespannen was in zijn kuit en waarschijnlijk een klein scheurtje heeft opgelopen moest hij ook plaats nemen op de bank. Naast Nick, Richard en de al langer geblesseerde Edwin zat ook Lourens om het nodige analytische werk te verrichten. Ook in het veld was er een opvallend gestalte te zien, Stiek alias Erwin van de Berg, was bereid gevonden om de middenpositie te vervullen. Dit ondanks dat hij daarna nog met het tweede naar Middelbeers moest afreizen om daar zijn p/d wedstrijden te spelen! Held!

Naast Stiek begonnen Patrick, Thomas, Roel, Max, Joren en Jasper aan de wedstrijd. In een volle en lawaaierig Run konden sommigen niet helemaal de spanning makkelijk van zich af laten glijden. Het begin van de wedstrijd was dan ook voor Roosendaal. Helaas konden de mannen dit gat nooit helemaal meer dichtten en verloren dan ook de eerste set. (19-25) De tweede set begonnen de mannen veel beter. Beide teams konden nooit een groot gat slaan en moesten alles geven om de benodigde punten te scoren. Bij de bigpoints waren de Hands-uppers net wat scherper dan de mannen uit Roosendaal. Op het nippertje trokken de mannen aan het langste eind. (25-23) Na weer een hele spannende set waarin de mannen echt op de toppen van hun kunnen speelden kwamen ze uiteindelijk net dat beetje te kort om de set binnen te halen. Deze set ging met 25-22 naar de Roosendalers.

Het is erg lang geleden dat de heren zo goed begonnen aan een set als de vierde set van afgelopen wedstrijd. Vanaf het begin werd er erg veel servicedruk gegeven en was de side-out meer dan goed verzorgd. Dit resulteerde dan ook al snel in een hele grote voorsprong. Zo groot dat de coach van Roosendaal al snel de moed op gaf en zijn basisspelers naar de kant haalde om ze rust te gunnen. De set ging dan ook simpel, misschien wel te simpel, naar Hands up. (25-10!) De allesbeslissende vijfde set. De mannen hadden hier de laatste maand veel ervaring in op gedaan. In de maand april eindigden maar liefst drie competitiewedstrijden in een vijfsetter. Deze drie wedstrijden werden vervolgens allemaal gewonnen. De mannen konden dus met vertrouwen de laatste set tegemoet zien. Helaas eindigde deze wedstrijd anders dan de tien competitiewedstrijden hiervoor. De vijfde set ging naar Roosendaal (12-15) en daarmee was de wedstrijd verloren.

Uiteraard hadden de mannen op een andere uitslag gehoopt maar er is nog niks verloren! Aankomende woensdag moeten de mannen tegen Erasmus Volley uit Rotterdam spelen. Ondanks de verloren wedstrijd maken de mannen zeker nog kans op promotie naar de tweede divisie! Dus we hopen weer op veel publiek! "Want wat was dat genieten!"

Reactie (0) Hits: 918

Kampioenstress?

16-04-2016
VC Kessel H1 - Hands Up H1
set 1 25 - 23 2 - 3
set 2 17 - 25
set 3 12 - 25
set 4 25 - 23
set 5 08 - 15

Afgelopen zaterdag speelden de meeste teams alweer hun laatste uitwedstrijd van het seizoen. De jongens van het eerste hoopten stiekem dat het ook hun laatste uitwedstrijd zou zijn. Dat zou namelijk betekenen dat de heren kampioen zouden zijn. De grote vraag was dan ook: kunnen de heren met de druk blijven omgaan? In de vorige uitwedstrijd lag de druk volledig op de jongens uit Berlicum, in die wedstrijd werd er ternauwernood met 3-2 van Linne gewonnen. Vorige week tegen Stravoc bleek dat de Stramproyers niet bestand waren tegen de druk waardoor Hands up overtuigend kon winnen. Afgelopen weekend lag de druk weer bij Hands up. De heren moesten weer met 4-0 winnen om Skunk te blijven volgen.

Al snel bleek dat de mannen helaas niet zo drukbestendig zijn als een Rolex horloge. In de eerste set leek het erop dat de mannen wel wilden maar niet konden. Het leek er bijna op dat de schoenzolen van de heren waren ingesmeerd met hars. Ondanks verwoede pogingen kregen de mannen de bal niet op het juiste veld op de grond. Met name de servicedruk en in de passing lieten de mannen het afweten. Ondanks dat het erg moeizaam ging, kwamen de mannen nooit op een hele grote achterstand te staan. Uiteindelijk stonden de mannen met 24-23 achter. Patrick zou aan service komen. Op dat moment wurmt Richard zich uit zijn trainingsjack, schopt zijn lange broek half uit en valt bijna de drie meter in. Hij wisselt zichzelf erin voor Patrick om de laatste paar punten te serveren en de set alsnog binnen slepen. Richard gaat op 1,2 centimeter van de achterlijn staan. Iedereen staat vol spanning te kijken en hoopt stiekem op een wonder waar ze in Lourdes trots op zouden zijn. De scheidsrechter fluit, de eerste twee seconden gaan voorbij, Richard pakt nog een paar seconden zijn rust, controleert zijn ademhaling, en dan na een seconde of zes na het fluitsignaal serveert Richard eindelijk. De bal gaat omhoog en valt halverwege in het net. Einde set, 25-23 verloren.

De titelkansen waren definitief voorbij want nu zou de concurrent Skunk maar liefst 3 sets moeten verliezen. Gelukkig konden de mannen zich vrij snel revancheren. Nu alle druk verdwenen was konden de mannen vrijuit gaan volleyballen. In plaats van hars onder de schoenen kregen de mannen twee sets lang vleugels onder gebonden. Het krachtverschil was die twee sets erg groot en werden dan ook meer dan terecht gewonnen. (17-25 en 12-25)

In de vierde set werd alles anders. Kessel wilde hun allerlaatste thuiswedstrijd ooit niet zo afsluiten en besloten om nog een keer alles te geven. Misschien werden ze ook geholpen door het feit dat Skunk bier zou geven voor elke set die Kessel wist te winnen. Maar goed het niveau aan de kant van Kessel steeg terwijl Heren 1 niet meer de spirit had van de twee sets hiervoor. Uiteindelijk ging ook deze set met 25-23 naar Kessel. Hands up wilde in de laatste set toch even duidelijk maken wie de betere van de twee teams was. Op de service van Patrick kwamen de mannen ruim voor te staan. De set werd daarna fluitend uitgespeeld en ook gewonnen met 8-15.

Door deze winst zijn de mannen nu verzekerd van de tweede plaats en mogen door deze mooie prestatie promotiewedstrijden gaan spelen. De eerste wedstrijd wordt waarschijnlijk gespeeld op zaterdag 30 april om 13:00 uur in de Run. Meer informatie zal spoedig volgen via de website en Facebook. Eerst zullen de mannen aankomende nog gaan knallen tegen VVC. Dus tot zaterdag allemaal!

Reactie (0) Hits: 953

Afhaken of in de race blijven voor het kampioenschap? That’s the question…

09-04-2016
Hands Up H1 - Stravoc H1
set 1 25 - 20 4 - 0
set 2 25 - 16
set 3 25 - 21
set 4 25 - 21

Afgelopen zaterdag was Stravoc te gast in sporthal de Run. Behalve dat het altijd leuke wedstrijden zijn tegen Stravoc, stond er ook veel op het spel. Voorafgaand aan de wedstrijd was het verschil maar twee punten in het voordeel van Hands up. Dit betekende dat in ieder geval één van beide teams zou afhaken voor het kampioenschap. Werden de punten verdeeld dan zou het heel lastig worden voor beide teams om Skunk nog van de eerste plaats te stoten. Kortom een wedstrijd waar beide teams reikhalzend naar uitkeken.

Hands up begon weer met de inmiddels zeer vertrouwde basis. In het begin van de eerste set maakten beide teams weinig fouten, zowel Hands up als Stravoc speelden zeer aftastend. In het verloop van de set pakte de thuisclub een kleine voorsprong. Doordat Stravoc steeds meer moest forceren maakten ze ook steeds vaker de fout. Hierdoor kan Hands up stapje bij stapje verder uitlopen. De set ging uiteindelijk met 25-20 naar Hands up. Het begin van de tweede set was duidelijk voor Stravoc. Ze pakten direct een voorsprong van 5 punten. Dit was het teken voor Heren 1 om er een schepje bovenop te doen. Ook de vele servicefouten van Stravoc zorgden ervoor dat de achterstand snel teniet werd gedaan. Het stond dan ook al snel weer ‘gewoon’ 10-10. Hands up bleef zeer geconcentreerd en goed volleyballen. Stravoc kwam vanaf dat moment niet meer in het spel voor. De set ging uiteindelijk vrij gemakkelijk naar Hands up. (25-16) Ondanks dat de derde set altijd een gevaarlijke set is, bleef Hands up zeer geconcentreerd volleyballen. Zoals in de hele wedstrijd het geval was bleef de side-out uitstekend verzorgd. Mede hierdoor konden de mannen servicedruk blijven geven waardoor Stravoc steeds achter de feiten bleef aanlopen. Ook de derde set ging naar Hands up met 25-21.

3-0 voor tegen een directe concurrent klinkt leuk maar betekent in deze situatie niet heel veel. De mannen waren er dan ook op gebrand om ook de laatste set binnen te slepen. Verliezen zou namelijk waarschijnlijk betekenen dat het gaat naar Skunk verdubbeld zou worden. Bij winst zouden we hoe dan ook de druk op Skunk hoog houden. Verbazingwekkend werd ook de laatste set zeer geconcentreerd uitgespeeld. De side-out bleef ontzettend goed verzorgd waardoor Hands up een kleine voorsprong kon opbouwen. Deze voorsprong kwam nooit meer echt in gevaar. (25-21) Dit betekende een zeer mooie en ook verdiende overwinning op een directe concurrent.

Helaas wist Skunk ook met 4-0 te winnen, hierdoor blijft het gat van 1 punt bestaan. Maar door deze ruime overwinning is het er wel direct een gat ontstaan naar Stravoc. De mannen mogen dus steeds meer gaan denken aan in ieder geval promotiewedstrijden. En wie weet wat er nog meer mogelijk is? Een ding is in ieder geval duidelijk: Heren 1 moet nog twee keer alles geven in twee zeer lastige wedstrijden. Van beide teams heeft Heren 1 al een keer verloren dit seizoen dus de jongens van het eerste hebben sowieso iets recht te zetten. Dit zal volgende week al moeten gebeuren in Kessel. 

Reactie (2) Hits: 1216

Poep in de broek

02-04-2016
VC Limac H1 - Hands Up H1
set 1 25 - 18 2 - 3
set 2 25 - 21
set 3 19 - 25
set 4 16 - 25
set 5 13 - 15

Gelukkig heb je vaak wedstrijden waarin de voorbereiding niet het vermelden waard is. Er wordt dan gewoon twee keer in de week getraind waarin de focus wordt gelegd op de aankomende wedstrijd. Op vrijdag een avondje doorhalen of met je lief rustig op de bank een filmpje kijken. Voor de wedstrijd op zaterdag nog even aan auto’s sleutelen, coachen of met de kinderen op pad. En dan net voor de wedstrijd uiteindelijk een heerlijk gebakken eitje eten bij de Run en gewoon knallen tijdens de wedstrijd. Dit zijn de gewone dingen en voorbereidingen die wij allemaal doen en zijn dus niet of amper het vermelden waard.

Heren 1 had deze week een iets andere voorbereiding. Afgelopen donderdag was de bedoeling dat er gewoon getraind werd. Helaas vielen Remco en Edwin al snel uit. Kan gebeuren, niks aan de hand, gewoon hopen dat ze beiden zaterdag fit zijn. In het geval van Remco was dit gelukkig ook het geval. Edwin moest voordat hij naar huis werd gebracht nog even langs het ziekenhuis omdat hij verschrikkelijke pijnen had in zijn rug. Met behulp van morfine kan hij nu zijn dagen doorbrengen op de bank, hij heeft namelijk een hernia opgelopen en zal daardoor naar alle waarschijnlijkheid niet meer in actie komen. Toen besloot Thomas zijn auto op de oprit van de snelweg te beslissen om te stoppen met rijden. Gelukkig waren verschillende teamgenoten in de buurt om zijn wagen weg te slepen naar Velddriel. De directeur van Hubben B.V. heeft beloofd om zijn best te doen om Thomas rode vriend weer op weg te helpen. Een van de andere spelers moest van tevoren een wedstrijdje fluiten in Tilburg. Hij schijnt nogal veel haast te hebben gehad om vanuit de parkeergarage op tijd bij de wc te komen. Was Patrick op tijd of niet is de vraag? (Ik zal een tip geven: Zou het leuk zijn om het te vermelden als hij wel op tijd was?) Om een lang verhaal kort te maken: het was dus een onrustige voorbereiding op de wedstrijd tegen Linne. Het was onduidelijk of al deze verschillende verhalen invloed hadden op de eerste twee sets tegen Limac. We begonnen niet eens onaardig, we pakten een kleine voorsprong in het begin van de eerste set. Daarna ging het helaas alleen maar bergafwaarts. De pass lag niet, er werd niet gescoord en daarbij was de servicedruk te vergelijken met het niveau van een middelmatig meisjes B team. Het was collectief niet goed. We verloren dan ook zeer terecht de eerste set met 25-18.

Normaal gesproken moet de spanning wel weg zijn als de eerste set eenmaal is verloren. Helaas bleef de spanning aanwezig. In plaats van ‘gewoon’ te gaan volleyballen werd er steeds meer gestrest. Ondanks de luide aanmoedigingen van Anja, Britta en Bert werd het volleybal er niet beter op. Zo was voor iedereen luid en duidelijk te horen dat Richard ons met ‘poep in de broek’ vond volleyballen. Wat op zich best lekker bekt en bij bijna elke wedstrijd wel van toepassing kan zijn. Maar goed ook de tweede set werd uiteindelijk verloren, ditmaal met 25-21.

Vanaf dat moment kregen de spelers van het eerste herenteam een ruggengraat, een paar ballen en werd de poep in de broeken geloosd. Het niveau van het spel kwam duidelijk een stuk hoger te liggen. De servicedruk werd zoals je het mag verwachten en ook de pass kwam meer dan goed aan bij Thomas. Hierdoor konden de middens ook veel meer in het spel betrokken worden. Langzamerhand groeiden de mannen in de wedstrijd. Limac probeerde van alles om in de buurt te blijven maar het mocht voor hun niet baten. De derde set ging naar Hands up met 19-25. Het vertrouwen kwam nu helemaal terug bij de heren. Zonder te overdrijven waren de derde en de vierde sets misschien wel de beste sets tot dusver van Heren 1. Dit was ook nodig want ook Limac bleef goed weerstand bieden. Er kwamen zowaar rally’s waarbij de mannen uit Berlicum zelfs moesten gaan verdedigen. Ook in de blokkering waren beide teams erg sterk. Kortom voor de neutrale toeschouwer moet het wel genieten zijn geweest. De vierde set werd gewonnen met 16-25.

Tijd voor de laatste en allesbeslissende laatste set. Een set die voor Hands up kon betekenen dat ze afhaakten voor een mogelijk kampioenschap of er toch nog steeds kans op maakten. De vijfde set werd weer goed begonnen. Ondanks dat aan beide kanten de vermoeidheid begon toe te slaan door de zomerse omstandigheden bleef het niveau hoog. Hands up pakte een kleine voorsprong van drie punten. Deze voorsprong bleef een tijd lang gehandhaafd. Totdat de spanning weer begon toe te slaan. Na de wissel serveerden de mannen uit Berlicum maar liefst drie keer fout. Tel daarbij op dat een speler van Linne twee keer achter elkaar via de netband serveerde en de spanning was weer helemaal terug. De side-out bleef meer dan goed verzorgd aan Balkumse kant waardoor Hands up wel als eerste een matchpoint kreeg op 13-14. Op dat moment besloot Max dat het wel genoeg was geweest. Hij moest een eenmansblok zetten en steekt zijn handen zover naar voren en zo goed voor de bal dat de aanvaller van Limac er nooit langs zou kunnen slaan. Persoonlijk denk ik dat de aanvaller zich nog steeds afvraagt waardoor de elektriciteit opeens uitviel. Zo donker moet het voor hem zijn geweest. Ternauwernood wisten we de laatste set te winnen met 13-15.

Doordat de concurrenten wel met 4-0 wisten te winnen staat Hands up nu op de tweede plaats met 1 punt achterstand op Skunk. De nummer drie Stravoc staat dan weer twee punten achter op ons. Het blijft dus ongelooflijk spannend aan de top. Daardoor kan aankomende wedstrijd ook alles beslissend zijn. We spelen dan namelijk tegen de directe concurrent Stravoc. We hopen uiteraard op een volle Run! Mocht je echt een goede reden hebben dan zien we je uiteraard bij het feest in de Gouwe! Dus in ieder geval tot zaterdag.

Reactie (0) Hits: 887

Weer winst!

19-03-2016
Jokers H1 - Hands Up H1
set 1 17 - 25 0 - 4
set 2 22 - 25
set 3 19 - 25
set 4 16 - 25

Nadat de mannen vorige week ternauwernood de laatste set hadden gewonnen maar daardoor wel zegevierden met 4-0 werd er weer vooruitgekeken naar een andere club uit Limburg, namelijk de Jokers uit Maastricht. De voorbereiding van een van de spelers werd wreed verstoord. Roel was namelijk gebeten tijdens zijn werk om onze straten veilig te houden. Hierdoor moest hij de A2 in zijn eentje afrijden omdat hij nog de nodige papieren moest invullen en zich moest melden in het ziekenhuis.

Gelukkig was hij nog op tijd om de warming up met het team te kunnen doen. De andere jongens hadden het al iets warmer gekregen doordat ze hadden genoten van de oranje handbaldames en hun mooie prestatie. Nadat we het erover eens waren dat we ons echt in de wedstrijd moesten gaan vastbijten kon eindelijk de wedstrijd beginnen. De Jokers beten de spits af en gelukkig was de eerste side-out gelijk voor de mannen uit Berlicum. Het eerste deel van de eerste set verliep erg rommelig. De Jokers konden tot 17-17 bijblijven. Toen kwam Jasper aan service, ondanks dat er van alles werd geroepen door het publiek bleef hij rustig. Hij besefte gelijk dat blaffende honden zelden bijten. Door zijn service en het blokkerende werk van Nick werd de set winnend afgesloten met 17-25.

Ook de tweede set was niet erg overtuigend van de kant van de Balkumse heren, het bleef harken voor elk punt. Op het moment dat Hands up er een tandje bijschakelde konden de Maastrichtenaren het niet meer belopen. Zonder echt in de problemen te komen wonnen de mannen ook deze set. (22-25)

In de eerste drie punten van de derde set gebeurde er niks opvallends tot het moment dat de teller opmerkte dat Max en Jasper andersom stonden opgesteld. Richard had de twee paserlopers verkeerd ingelicht waardoor deze fout kon ontstaan. De tegenstander riep al dat wij terug moesten naar de nul punten. Veel spelers moesten zich op dat moment op de lippen bijten. Gelukkig hapte de scheidsrechter niet en nadat Max en Jasper waren omgedraaid werd het spel weer hervat. Ook deze set werd uiteindelijk vrij gemakkelijk gewonnen, de uitslag was 19-25.

De Jokers probeerden wel nog hun tanden te laten zien in de laatste set en maar dat kon niet voorkomen dat ze uiteindelijk toch in het zand moesten bijten. Ook de laatste set werd bijna professioneel bij elkaar geharkt met 16-25.

Na de 4-0 overwinning kwamen de andere uitslagen uit de competitie binnen. Zowel Skunk als Stravoc hebben punten laten liggen. Dit betekent dat Heren 1 momenteel op de eerste plaats staat met 1 punt voorsprong op Skunk en met 4 punten voorsprong op Stravoc. De spelers konden dit bijna niet behappen want dit hadden maar weinigen voorspeld. Wel moet hierbij worden gezegd dat wij nog het moeilijkste programma hebben. We zullen dus nog echt van ons af moeten bijten ( Dit was echt de laatste) om deze mooie plaats te kunnen behouden. Dit zal al in en tegen Kessel moeten gebeuren, dit zal al lastig genoeg zijn want de thuiswedstrijd werd terecht verloren. 

Reactie (0) Hits: 848

Smashbaltoernooi 13-03-2016

Op 13 maart 2016 werd in Sporthal De Run, ter afsluiting van het scholenvolleybalseizoen, een smashbaltoernooi georganiseerd. Aan dit toernooi hebben 15 teams van 4 basisscholen uit Berlicum deelgenomen. Aan het einde van het toernooi werd een groepsfoto met alle deelnemers genomen (klik op de foto voor de grote afbeelding - 4,2MB)

Groepsfoto smashbaltoernooi 13-03-2016

Reactie (0) Hits: 777

Laatste reacties

Zach
Interpersonal intelligence is probably the most overlooked, underutilized skill sets. In school, even as form our careers or level-up our professional life we quite often think about technical skills ...
Lily
Interpersonal intelligence is probably the most overlooked, underutilized skill sets. In school, even as we form our careers or level-up our professional life we often think about technical skills htt...
Lori
Interpersonal intelligence is probably the most overlooked, underutilized skill sets. In school, as we form our careers or level-up our professional life we quite often think about technical skills ht...
Mike
Interpersonal intelligence is one of the most overlooked, underutilized skill sets. In school, once we form our careers or level-up our professional life we quite often think about technical skills ht...
Carrie
Interpersonal intelligence is one of the most overlooked, underutilized skill sets. In school, once we form our careers or level-up our professional life we often think about technical skills http://l...