Organisatie

Hands Up bestaat uit een aantal bestuursorganen: een bestuur en daarnaast een aantal commissies. Het bestuur zet de hoofdlijnen uit waarna de commissie in hoge mate zelfstandig hun taken mogen uitvoeren.

Op de ledenvergadering van 10 oktober 1999 is deze bestuursvorm voor de vereniging vastgesteld. Doel van dit besluit was om met minimale en korte communicatie lijnen een maximaal resultaat voor de vereniging te behalen. Om één lijn aan te houden is het wel nodig om vanuit het bestuur de kaders aan te geven waarbinnen de commissies aan de slag kunnen.

Openbaarheid van Bestuur

Hands Up wil graag voor alle leden een transparante vereniging zijn. Daarom omarmt Hands Up de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). Deze wet houdt in dat elk lid recht heeft om te weten welke informatie bij het bestuur en commissies rust. Openbaarmaking is een plicht van elk bestuursorgaan, en geheimhouding hoort altijd een gemotiveerde uitzondering te blijven.

Notulen Algemene Ledenvergadering

De notulen van de jaarlijkse ALV zijn openbaar beschikbaar en zijn via onderstaande links te downloaden:

organisatie

Bestuur

bestuur

Het bestuur van Hands Up bestaat (momenteel) uit vier leden. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast maken de algemene bestuursleden het bestuur compleet. Op dit moment zijn er 2 vacatures voor een functie als algemeen bestuurslid.

Het bestuur staat binnen de vereniging op afstand. Dat wil zeggen dat de diverse commissies behoorlijk zelfstandig opereren en dat het bestuur overkoepelende beleidszaken, regionale relaties en de algemene gang van zaken binnen Hands Up tot haar takenpakket rekent. Vanzelfsprekend is het bestuur te allen tijde op afroep inzetbaar wanneer een lid, een commissie of de vereniging als geheel daar om vraagt.

De bestuursleden kennen ieder een eigen aandachtsgebied, waar hij/zij verantwoordelijk voor is. Hier wordt aandacht aan gegeven door enkele malen per jaar een vergadering van de betreffende commissie bij te wonen en als aanspreekpunt te fungeren voor wederzijdse aandachtspunten.

Het bestuur stelt jaarlijks aan de ALV een jaarplan voor, waarin zij beschrijft hoe het de speerpunten van het voorgaande seizoen vergaan is en welke speerpunten voor het komend seizoen geformuleerd zijn. Dit gebeurt op zowel bestuurs- als verenigingsniveau. Het meest recente jaarplan kun je hier downloaden.

 

Bestuursleden

naamfunctie
Hanne van Aart voorzitter
Sanne Pijnenburg secretaris
Remco Oostdijk penningmeester
Juultje van Laanen algemeen bestuurslid
Vacant algemeen bestuurslid
Vacant algemeen bestuurslid

Contact

Neem contact op met het bestuur via , of

Technische Commissie

tc

Mensen die van volleybal houden willen, allereerst, op een volleybalveld staan en een lekker potje ballen. Bij Hands-Up zijn we met zo’n 200 mensen bij elkaar: jong en oud, recreatief en competitief, van binnen Berlicum en van daarbuiten. Allemaal verschillende belangen met als gemeenschappelijke noemer dat “lekker potje ballen”. De Technische Commissie (TC) is de instantie die al deze belangen weegt (het beleidsplan van Hands-Up is altijd leidend in de keuzes die de TC maakt), probeert te regelen dat iedereen aan zijn trekken komt, en evalueert óf en in hoeverre dit gelukt is.

De TC doet dit door:

  • De juiste mensen bij elkaar te zetten in een team;
  • Elk team een passende trainingstijd en plaats toe te delen;
  • Elk team te voorzien van een trainer en een coach;
  • Met elk team contact te onderhouden middels een contactpersoon;
  • Met elk team een evaluatiegesprek (teamgesprek) te houden halverwege het seizoen;
  • Met trainers en coaches contact te houden;
  • Regelmatig aanwezig te zijn bij trainingen en wedstrijden.

Om bovenstaande te bereiken vergadert de TC regelmatig, bezoekt de TC trainingen en wedstrijden, werkt de TC samen met het bestuur en andere commissies en onderhoudt de TC contact met TC’s van andere volleybalverenigingen.

 

Commissieleden

naamfunctiecontactpersoon voor
Lieke Hanegraaf voorzitter Dames 2, Dames 3
Bert van Druenen algemeen lid Heren 1, Dames 1, Meisjes B
Bas Meijer algemeen lid Heren 2, Heren 4, CMV
Huub de Rouw algemeen lid BBVF H1, BBVF D1

Contact

Neem contact op met de technische commissie via

Commissie Wedstrijdzaken en Arbitrage

cwa

Wedstrijdzaken en Arbitrage is de commissie binnen Hands-Up die verantwoordelijk is voor de wedstrijden. Wij zorgen ervoor dat teams ingeschreven worden, er velden beschikbaar zijn op de tijdstippen dat er een wedstrijd plaatsvindt en plannen scheidsrechters, vlaggers, schrijvers en tellers in (teamtaken). Na de wedstrijden geven wij de uitslagen door aan de Nevobo.

Mocht je een wedstrijd willen verzetten of heb je andere vragen met betrekking tot de wedstrijden of de planning van de teamtaken, kijk dan eerst op deze pagina voor meer informatie.

 

Commissieleden

naamfunctie
Kenny van Lieshout competitieleider en zaalhuur
Stefanie Schouten arbitrage (externe wedstrijden)
Marloes Schouten arbitrage (thuiswedstrijden) & teamtaken
Maurice Pijnenburg formulieren en uitslagen
Lieke Hanegraaf lid namens TC

Contact

Neem contact op met de Commissie Wedstrijdzaken en Arbitrage via

Voor vragen of opmerkingen rondom de teamtaken kun je mailen.

Ledenadministratie

ledenadministratieOm als vereniging soepel te kunnen blijven draaien is het van belang dat er actuele gegevens van de leden beschikbaar zijn. Hier komt de ledenadministratie om de hoek kijken. De ledenadministratie zorgt ervoor dat de verschillende functies en commissies binnen Hands Up over de goede gegevens kunnen beschikken, wanneer zij contact op moeten nemen met Hands Up-leden.

Uiteraard is de ledenadministratie niet helderziend, dus wijzigingen in adresgegevens wanneer leden verhuizen, een nieuw mailadres krijgen, een ander telefoonnummer enz. moeten wel doorgegeven worden aan de ledenadministratie om verwerkt te kunnen worden. Heb je dus een wijziging in je gegevens, laat dit even weten aan de ledenadministratie, zodat we ons ledenbestand up-to-date kunnen houden.

 

Commissieleden

naamfunctie
Rien Snijders ledenadministratie

Contact

Neem contact op met de ledenadministratie via

Jeugdcommissie

jeugd

De jeugdcommissie opent het seizoen altijd met het traditionele pannenkoektoernooi. Ouders en kinderen spelen dan diverse wedstrijdjes en na afloop worden er heel veel pannekoeken gegeten, welke geschonken worden door De Gouden Leeuw.

Veel CMV-teams nemen tijdens het seizoen deel aan de door de Nevobo georganiseerde toernooien. Om het volleybal te promoten bezoeken we regelmatig scholen in Berlicum en Middelrode. Aandachtspunt blijft daarin het geringe aantal jongens binnen onze vereniging op een hoger aantal te brengen.

Naast de volleybalactiviteiten is er ook aandacht aan niet volleybalactiviteiten zoals Sint Nicolaas, het bowlingevenement in het Dierenbos en deelname aan ons eigen Balkum Beach.

 

Commissieleden

naamfunctie
Annerie Meijer voorzitter
Annerie Meijer scholenvolleybal & coördinatie
Imke Bongers penningmeester & wedstrijdzaken CMV
Anneke Donker scholenvolleybal & mini van de week
Daniëlle van Gaal volleybalspeeltuin
Joyce van Dommelen mini van de week

Contact

Neem contact op met de Jeugdcommissie via

PR-commissie

pr[Introtekst PR-commissie]

 

Commissieleden

naamfunctie
Patrick van Spijk voorzitter
Gerben Elissen algemeen lid
Nick Pulles Website

Contact

Neem contact op met de PR-commissie via

Sponsorcommissie

sponsorDe sponsorcommissie van Hands Up houdt zich het hele seizoen bezig met het zoeken naar nieuwe sponsors en het onderhouden van contacten met onze bestaande sponsors. Deze sponsors vormen een onmisbare bron van inkomsten voor onze vereniging. Wij doen daarom onze uiterste best om onze sponsors tevreden te houden.

Kijk op deze pagina voor meer informatie over de sponsormogelijkheden binnen Hands Up.

 

Commissieleden

naamfunctie
Juultje van Laanen voorzitter
Rik Kamminga algemeen lid
Jasper van Rij algemeen lid
Amy Heeren algemeen lid
Lucas Arens algemeen lid

 

Contact

Neem contact op met de Sponsorcommissie via

Kledingcommissie

kleding[Introtekst Kledingcommissie]

 

Commissieleden

naamfunctie
  algemeen lid
  algemeen lid
  algemeen lid

Contact

Neem contact op met de Materialencommissie via

Materialencommissie

materialen[Introtekst Materialencommissie]

 

Commissieleden

naamfunctie
Erwin van den Berg algemeen lid
Harm van den Boom algemeen lid

Contact

Neem contact op met de Materialencommissie via

Activiteitencommissie

activiteiten

De activiteitencommissie is in het seizoen 2013/2014 in leven geroepen om clubactiviteiten te organiseren die in het teken staan van gezelligheid en sportiviteit. Een nieuwe commissie die nog zoekende is naar de rol waarin iets bijgedragen kan worden aan het clubleven van Hands-up.

De activiteitencommissie heeft als eerste activiteit een nieuwjaar borrel georganiseerd met basketbalclub Springfield en badmintonvereniging Shuttle Up. Daarnaast heeft de activiteitencommissie samen met anderen de organisatie van de kaderavond op zich genomen. Gezellige thema avonden in sportcafé de Run zullen kenmerkende activiteiten van de activiteitencommissie gaan worden.

In dit seizoen zal deze commissie verder opzoek gaan naar manieren om iets bij te dragen aan het clubleven. De activiteitencommissie staat altijd open voor suggesties of voor mensen die ons willen ondersteunen.

 

Commissieleden

naamfunctie
Stephanie Lakerveld voorzitter
Roel van Dreumel algemeen lid
Inge Kappen algemeen lid
Hilde Heesakkers algemeen lid

Contact

Neem contact op met de Activiteitencommissie via

Balkum Beach Commissie

balkumbeach

Al meer dan 10 jaar organiseert de Balkum Beach-commissie het tweedaagse beachvolleybalevenement in ons eigen dorp tijdens het pinksterweekend.

Het hart van Berlicum zijnde het Mercuriusplein wordt dan omgetoverd tot een speelparadijs. Het is indrukwekkend om te zien hoe met vele vrijwilligers het plein met een uitermate zorgvuldige logistieke operatie in een paar uur tijd verrijst een grote zandbak.

Zand wordt aangevoerd, zandhopen worden geëgaliseerd, afvoerputjes afgedekt, bouwhekken geplaatst, horeca, reclame-uitingen en zo nog veel meer. Als laatste worden de speelvelden uitgelegd en de netten gespannen.

De twee daarop volgende dagen nemen de dames en heren senioren de velden in beslag. Ook is er speelruimte voor onze eigen jeugd gemaakt. Na de prijsuitreiking op de tweede dag wordt meteen gestart met het opruimen, want het plein moet in de vroege dinsdagochtend na Pinksteren weer zandvrij gemaakt worden om het winkelend publiek weer toegang tot het plein te verschaffen.

 

Commissieleden

naamfunctie
Martien Swanenberg voorzitter
Bram de Jager logistiek
Kelly van den Hurk droge horeca
Marloes Schouten droge horeca
David Vink materiaal

Website

Balkum Beach heeft een eigen website waar alle info is te vinden over dit toernooi: www.balkumbeach.nl

Contact

Neem contact op met de Balkum Beach-commissie via (voorzitter) of (wedstrijdleiding).

Jeugdkamp Commissie

jeugdkamp

Elk jaar sluiten we het seizoen voor de jeugd af met het jeugdkamp. De taak van de Jeugdkamp Commissie is om dit weekend te organiseren en ervoor te zorgen dat alle kinderen een fantastisch jeugdkamp beleven. Gedurende dit weekend, van vrijdagavond tot en met zondagmiddag, doen we verschillende spellen zowel op de kamplocatie als in de bossen. Elk jaar verzinnen we weer een thema, zoals een piratenweekend waarbij we op zoek gaan naar schatten of een circusweekend waarbij iedereen zich als een clown of acrobaat mag gedragen. Niets is toch leuker dan met je teamgenootjes een weekend weg te zijn van je ouders.

Het jeugdkamp wordt door de jeugd als erg leuk en gezellig ervaren, maar ook de begeleiding is altijd zeer enthousiast! Met ongeveer 10 personen leiding beginnen we ieder jaar in januari met vergaderen en voorbereiden om in mei/juni weer een leuk kamp neer te zetten. Op deze manier zorgen we voor een spetterende afsluiting voor de jeugd!

 

Commissieleden

naamfunctie
Stefanie Schouten voorzitter
Joren van Druenen algemeen lid
Jasper van Rij algemeen lid
Joyce van Dommelen algemeen lid
Lisanne Schouten algemeen lid
Kylian van Alebeek algemeen lid
 Max van Dommelen algemeen lid
Sanne Schouten algemeen lid
Nick Pulles algemeen lid

Contact

Neem contact op met de Jeugdkamp Commissie via