Hands-Up wil als volleybalvereniging gedijen in de regio door een gezonde combinatie van gezelligheid en competitiviteit. Als uitgangspunt dienen de statuten en het huishoudelijk reglement.

  • De statuten van Hands-Up.
  • Het huishoudelijk reglement van Hands-Up.

Het maken van plannen is mooi...

Daarnaast worden er regelmatig beleidsplannen geschreven en herschreven. Deze beleidsplannen geven richting aan de verschillende onderdelen van Hands-Up.

  • Het algemene beleidsplan van Hands-Up beschrijft de richting waarin de club zich beweegt. Het meest recente beleidsplan is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering 2015 en beslaat de periode 2016-2019.
  • Het jeugd beleidsplan is een uitgebreid rapport waarin wordt uitgelegd hoe de jeugd in de regio 's-hertogenbosch tot het volleyballen wordt aangespoord. Hoewel enigszins gedateerd is het jeugd beleidsplan nog steeds van kracht.
  • Met haar kwaliteitsimpuls levert Hands-Up een bijdrage aan de volleybal sport in de regio.
  • M.b.v. het sponsor-beleidsplan worden de sponsororen op een éénduidige manier benaderd. Het beleidsplan is geldig van 2012 tot en met 2015.
  • Met het kleding-beleidsplan wordt het kledingbeleid bepaald.

Maar ze moeten natuurlijk wel worden uitgevoerd!

De uitvoering van de plannen is verspreid over alle commissies en het bestuur. Om hier vorm aan te geven maken een aantal commissies een jaarplan met hierin S.M.A.R.T. speerpunten. Daarin geven zij aan wat zij het komend seizoen willen bereiken.

De jaarplannen worden wereldkundig gemaakt op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Na een jaar worden de jaarplannen door de commissie geëvalueerd. Hiervan wordt rapport uitgebracht op de eerstvolgende ALV.