Wedstrijdwijzigingen

In principe is het wijzigen van wedstrijden niet mogelijk. Realiseer je dat het voor alle teams en betrokkenen lastig en complex is om daar op in te gaan. Vandaar dat Hands Up het laten verzetten van wedstrijden ontmoedigt.

Mocht er onverlet toch een wedstrijd verzet worden dan moeten de volgende zaken worden geregeld:

 1. Neem eerst contact op met de competitieleider, via
 2. Neem daarna contact op met de tegenstander en overleg of zij akkoord gaan met de wedstrijdwijziging *
 3. Overleg samen een nieuwe datum en tijd om de wedstrijd te spelen
 4. Laat de tegenstander de nieuwe datum en tijd per e-mail aan je bevestigen
 5. Stuur deze bevestiging door aan de competitieleider en hij/zij zal de benodigde formulieren voor de Nevobo invullen en insturen

Voor elke wedstrijdwijziging zijn administratiekosten verschuldigd aan de Nevobo. Deze kosten bedragen 25 euro en worden in principe aan het team doorberekend. Alleen in geval van overmacht of calamiteiten kan hiervan worden afgeweken.

Een wedstrijdwijziging moet uiterlijk 2 weken voor de (oorspronkelijke) wedstrijddatum zijn overeengekomen. Latere wedstrijdwijzigingen worden door de Nevobo niet meer geaccepteerd!

* Een tegenstander heeft het recht om elk voorstel voor een wedstrijdwijziging, zonder opgaaf van redenen, te weigeren.

Wedstrijdformulieren

De aanvoerder moet na de wedstrijd het wedstrijdformulier controleren en aftekenen. Het controleren van het wedstrijdformulier houdt in:

 • Staan alle spelers op het formulier, met oplopende rugnummers (laagste nummer bovenaan)?
 • Staat het Nevobo-relatienummer van de coach op het wedstrijdformulier?
 • Zijn alle rugnummers bij de sets goed ingevuld?
 • Is de uitslag correct ingevuld?
 • Staan alle gespeelde sets juist vermeld?
 • Is de naam van de teller ingevuld?

Het onjuist of onvolledig invullen van het wedstrijdformulier wordt door de Nevobo bestraft met een boete. De 1e keer dat dit gebeurt bedraagt de boete € 5,- elke volgende keer wordt € 10,- boete opgelegd.

Er worden binnen Hands Up regelmatig instructies gegeven voor het invullen van de wedstrijdformulieren. De Nevobo heeft ook een handleiding geschreven voor het invullen van het regionale formulier, en één voor het nationale formulier. Deze handleidingen zijn te downloaden via deze pagina.

Scheidsrechtersopleidingen

Alle Hands Up-leden vanaf 18 jaar moeten een scheidsrechterscursus volgen. Op deze manier zorgen we ervoor dat de scheidsrechterstaken goed verdeeld kunnen worden, zodat deze lasten niet op de schouders van enkele vrijwiliggers komen te liggen. Daarnaast is het uiteraard van belang dat je als speler goed bekend bent met de regels van de sport die je beoefend. Een scheidsrechterscursus is bij uitstek geschikt om je spelregelkennis waar mogelijk te vergroten en te testen.

Meer informatie over het fluiten van een wedstrijd vind je op deze pagina.

Scheidsrechtervergoedingen

Alle scheidsrechters die een geldige licentie hebben, en een wedstrijd hebben gefloten krijgen hiervoor van de Nevobo een vergoeding. Om deze vergoeding te kunnen ontvangen moet je rekeningnummer bekend zijn bij de Nevobo. Deze kun je invullen in je gebruikersprofiel, door in te loggen op de Nevobo-site. Je kunt er ook voor kiezen om je scheidsrechtersvergoeding te schenken aan Hands Up. Vul dan als je rekeningnummer NL37 RABO 0106 9530 44 in (dit is het rekeningnummer van Hands Up).

thuis-wedstrijden (alle klassen) € 5,00 per wedstrijd
uit-wedstrijden (alle klassen) € 7,50 per wedstrijd
kilometervergoeding (alleen bij uit-wedstrijden)   € 0,19 per kilometer

Teamtaken

Als speler van Hands Up wordt je een aantal keer per seizoen ingedeeld om een taak uit te voeren bij een ander team. Je kunt hierbij ingedeeld worden voor de volgende taken:

 • Het fluiten van een wedstrijd. De wedstrijden t/m 1e klasse worden gefloten door scheidsrechters van de thuisspelende vereniging.
 • Het tellen van een wedstrijd.
 • Het invullen van het wedstrijdformulier.
 • Het vlaggen van een wedstrijd bij Heren 1 of Dames 1

Op deze pagina vind je het actuele teamtakenschema. Kijk dus goed of je bent ingedeeld voor een taak en noteer dit in je agenda!

Mocht je je teamtaak niet op de aangewezen datum kunnen uitvoeren, probeer dan ruim op tijd met iemand te ruilen. Als dit is gelukt, geef dit dan ook even door aan de coördinator teamtaken via , zodat hij/zij ook op de hoogte is wie wanneer welke taak gaat uitvoeren.